Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv
Barn läser!

Läs högt för din hund! Bokhunden och Astrid Lindgren – ett läsfrämjande projekt


Helene Ehriander 2015-12-03

Bild: Björn Söderbergh

Linnéuniversitetets projekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren” syftar till att föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett verktyg för detta. Projektet avser att väcka läslust på ett tilltalande sätt samt sprida kunskap om barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens författarskap i synnerhet för barn som har läs-, skriv- och talsvårigheter, barn somär svårmotiverade vad gäller läsning, barn som redan tycker det är roligt att läsa och som kan tänka sig att läsa mer samt de vuxna som är i kontakt med dessa barn. Metoden går ut på att barnen läser högt för en hund som är kravlös och ickedömande. Hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande. Projektet drivs i samarbete med dyslexiförbundet, föreningen Hundsam, Åstorps kommun samt skolor och bibliotek och fokuserar i första hand på barn mellan 6 och 13 år.

Projekt vid Linnéuniversitetetet

I april 2013 fick Linnéuniversitetet genom Helene Ehriander, samt gymnasielärare Anna Nilsson, 8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren”. Vårt övergripande mål med projektet är att etablera den så kallade Bokhunden i Sverige. 

Det är en mänsklig rättighet att kunna läsa och att få läsa. Läsning är en demokratifråga och en förutsättning för delaktighet i samhället, för att man ska kunna påverka sitt liv, sin miljö och samhällsutvecklingen i stort. Läsning är dessutom en källa till djup och varaktig glädje. I Astrid Lindgrens anda vill vi värna den barn-, litteratur- och djursyn hon förespråkade samt de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i Astrid Lindgrens livsgärning. Över tio år efter Astrid Lindgrens bortgång, då det fötts en ny generation barn och i en tid då allt fler inte läser Astrid Lindgrens böcker utan nöjer sig med att se filmerna, vill vi skapa ett ökat intresse för det kulturarv Astrid Lindgrens böcker utgör och den läsning av annan barnlitteratur som hon själv menade verkar för barns rätt att fritt få utveckla sin fantasi och kreativitet och som i förlängningen leder till ett demokratiskt samhälle. ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi”, skrev Astrid Lindgren i en artikel i tidskriften Skolbiblioteket år 1958.

Astrid Lindgren en sann läsambassadör

Astrid Lindgren var hela sitt liv en storläsare, på flera olika språk, och dessutom en sann  läsambassadör. Hon vittnade ofta om hur mycket böcker och läsande betytt för hennes tänkande, utveckling och, inte minst, för hennes eget författarskap. Astrid Lindgren är för oss den bästa förebild man kan tänka sig vad gäller litteratur och läsning, humanistiska värderingar och den respekt för djur hon visat både i sitt författarskap och i de debatter för djurens väl som hon engagerat deltog i där hon talade för de som inte själva kunde göra sig hörda. Hon vittnade hela sitt liv om vad litteraturen betytt för henne alltsedan den dagen i Kristins kök då flickan Astrid var fem år och allt började med att kogubbens Edit läste högt sagan om Jätten Bam-Bam och feen Viribunda och därmed satte hennes ”barnasjäl i en gungning” som varade livet ut.

Idag finns en konkurrens från andra medier som inte fanns när flickan Astrid fick höra sagan om Jätten Bam-Bam och tempot på allt vad som ska hända och uträttas i barns liv har ökat. Vi vill med vårt projekt lyfta fram värdet i att det också ska finnas något i barns liv som får lov att gå långsamt och som gärna får ta lite tid. Vi vill förmedla stillhet, lugn och ro, något som kommer att bidra till att barnläsaren läser både bättre och mer. Många barns vardag är präglad av stress, intryck och ljud; tillsammans med Bokhunden ska det vara lugnt, tryggt och avspänt.

I tidskriften Vi husmödrar skrev Astrid Lindgren en essä ”Om läshunger”1956:

”O mäktiga feer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det ber jag om med brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.” Flera av de tankar Astrid Lindgrens förde fram i denna artikel finns senare med i ”Det gränslösaste äventyret” som var införd i Rädda barnens tidning 1962/5: ”Det gränslösaste av barndomens äventyr, ja, det var läsäventyret.

Och för mej började det, när jag för första gången fick en egen bok och luktade mej in i den. I den stunden föddes min läshunger, och bättre gåva har jag inte fått av livet.”

Högläsning ger glädje åt flera

Astrid Lindgren har också i flera sammanhang pläderat för högläsningens gemensamma glädje, som exempelvis i Svensk Boktjänsts folder ”Att växa upp med böcker” från 1957 där hon skriver att högläsning är rena ”nöjeslivet” och att det bidrar till en underbar gemenskap där man delar skratt och tårar: ”Man behöver ju inte bara skratta och gråta förresten. En gemensamt läst bok kan bli utgångspunkten för många givande samtal om saker och ting, som man kanske annars inte kommer in på: liv och död, rätt och orätt, samlevnadsproblem och världsåskådningar, allt mellan himmel och jod. Och även om högläsningen inte alltid för så långt, så räcker det med att man har roligt ihop.”

Det är vår förhoppning att vårt projekt i generös Astrid Lindgrensk anda ska komma många, framför allt barn, men också vuxna, till del och bli till stor glädje för så många som möjligt under en lång tid framöver. Det är vår önskan att många barnasjälar ska sättas i gungning, på det sätt som Astrid Lindgren vittnat om att läsningen gjorde för henne, och att denna gungning ska fortplanta sig genom både tid och rum.

Helene Ehriander är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur vid Linnéuniversitetet i Växjö.


Tipsa en vän     Skriv utSommarens Öppna Dörrar

Öppna dörrar till författarhem och litterära miljöer


Parnass bjuder på sommarbilaga med guide till utflyktsmål i hela Sverige!


Ladda ner guiden här!

Läs mer
Release på Stadsbiblioteket

Många kom för att lyssna på deckartema

Det fina vårvädret var inget hinder för publiken att strömma in till...

Läs mer
Innehåll i Parnass 2 2017

Från Stieg Trenter till Stieg Larsson

I sommarens nummer av Parnass gör vi ett svep genom den svenska deckarens historia från...

Läs mer
Nytt nummer av Parnass ute 1 juni

Deckare är temat för årets sommarnummer av Parnass.

 

Författaren Arne Dahl, Frank Hellersällskapet och Deckarakademins Ulf Durling medverkar...

Läs mer
Seminarium den 23 april

Världsbokdagen firades med en dag om landsbygdslitteratur

Den 23 april bjöds det in till föreläsning, författarsamtal och...

Läs mer
Artikel om Helga Henschen och Sara Lidman

Medkänslans poetik och politik

Den 22 mars berättade litteraturprofessor Birgitta Holm om Sara Lidman och Helga Henschen vid...

Läs mer
Sara Lidman

Saras egna ord om sviten Jernbanan

I Sara Lidmanarkivet har man hittat ett dokument där Sara Lidman själv berättar om...

Läs mer
Nr 1 2017

Parnass nr 1 2017 - tema Sara Lidman  


Innehåll

Blogg om kulturtidskrifter

Parnass ger mersmak

Den 16 mars lanserade historiken Bo Eriksson sin blogg om kulturtidskrifter och vetenskapliga...

Läs mer
Mest lästa
« Föreg. Nästa »


PARNASS, DELS Tidskrifter AB
Ansvarig utgivare:   Catharina Söderbergh
Webmaster:   Åsa Söderbergh
Redaktion:   Margareta , Catharina